Login Hasło

Usługi

  1. wykonywanie czynności rewizji finansowej,
  2. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  3. doradztwo podatkowe,
  4. wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
  5. świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
  6. świadczenia usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

 

 

 

 

 

copyright © Kancelaria Biegłego Rewidenta Jolanta Bocheńska | Projekt i realizacja CUBE | powered by BloomNet